Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

5 Temmuz 2017

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin temel amacı, imarı disipline etmek.

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin temel amacı imarı disipline etmek ve hak kayıplarının önüne geçmek.