Ankara Sinoplu Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği toplantıya katıldık