Ankara Sinoplu Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği toplantıda vatandaşlarımızla bir araya geldik.